Advokátní kancelář Halva & Olejár s.r.o.

Advokátní kancelář Halva & Olejár s.r.o. je společnost s ručením omezeným se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 a je řádně zapsaná u České advokátní komory. Společnost je vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 76259. Společníky advokátní kanceláře jsou Mgr. Michal Halva, advokát číslo ČAK 14270 a Mgr. Peter Olejár, advokát číslo ČAK 15446. Identifikační číslo (IČ) společnosti je 29371473.

Materiály zobrazené na webových stránkách Advokátní kanceláře, mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, kódu a obecného vzhledu webových stránek, jsou předmětem autorských práv Advokátní kanceláře nebo jejich členů či zaměstnanců. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

Jakýmkoli nepovoleným zásahem do webových stránek Advokátní kanceláře nebo jejich nepovoleným užitím dochází k porušení autorských práv třetích osob nebo Advokátní kanceláře. Při povoleném užití informací uvedených na těchto webových stránkách je nutné uvést Advokátní kancelář jako zdroj.