Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Vás tímto jako subjekt osobních údajů seznamujeme s těmito skutečnostmi:

Správcem osobních údajů je Advokátní kancelář Halva & Olejár s.r.o., se sídlem Vinohrady 45, 639 00 Brno, IČ: 29371473, DIČ: CZ29371473, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76259 (dále jen „správce“).

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, a to jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a případně i další údaje, které sdělíte správci při emailové, telefonické nebo osobní komunikaci. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu za účelem zpětného kontaktu Vaší osoby se správcem a navazující komunikace.

Správce není oprávněn zpřístupnit poskytnuté údaje třetím osobám. Správce bude zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Na základě zpracování Vašich osobních údajů máte právo přístupu k osobním údajům, které o Vás správce zpracovává, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.