Odměna

Odměnu za právní služby sjednáváme s klienty individuálně a je v ní zohledněna složitost zpracovávaného případu a časová náročnost. Odměna je sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Může být paušální, účtovaná měsíčně nebo hodinová. Způsob účtování odměny závisí vždy na individuální dohodě s klientem s ohledem na charakter právní služby.

V případě, že není uzavřena dohoda ohledně výše odměny za právní služby, je odměna stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení.

Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobé vedení jejich právní agendy, nabízíme uzavření smlouvy o poskytování právních služeb spojené s jejich právním zastupováním. Ve smlouvě je zpravidla sjednána paušální měsíční odměna za poskytování právních služeb, která zohledňuje rozsah a charakter poskytovaných služeb, a i délku smluvního vztahu s klientem. V případě, že v průběhu poskytování právních služeb dojde k nárůstu nebo naopak k poklesu rozsahu zpracovávané právní agendy, dohodneme se s klientem na úpravě výše měsíčního paušálu. Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cenu případného překladu z nebo do cizího jazyka či odměnu znalce. Tyto náklady jsou účtovány klientovi na základě samostatné faktury.

Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cenu případného překladu z nebo do cizího jazyka či odměnu znalce. Tyto náklady jsou účtovány klientovi na základě samostatné faktury.